Kula Gardoš je jedna od četiri Milenijumske kule koje su podignute povodom hiljadu godina doseljavanja Mađara u Panoniju, koje su mađarske vlasti podigle na četiri strane sveta, na rubu svog carstva.

Kula Gardoš se nalazi na brdu Gardoš, na temeljima antičke kule Taurunum, visoke 36 metara i uzdiže se iznad desne obale Dunava. Pored milenijumske kule u Mađarskoj, kula Gardoš je jedina takva građevina i spomenik na Ugarsko carstvo.

https://www.tob.rs/en/what-to-see/belgrade-attractions/zemun