Beograd na Vodi je monumentalna urbanistička celina koja na nov način spaja grad sa njegovom veličanstvenom obalom. Ovaj višenamenski ambijent koji se prostire na više od milion kvadratnih metara uz reku Savu, obuhvata stambene, kulturne, rekreativne i poslovne sadržaje. Beograd na Vodi, kao jedinstveni projekat u Srbiji, prerasta u prestižno gradsko jezgro i najatraktivniju lokaciju u Beogradu

https://www.belgradewaterfront.com/en/